Novum Pro proponuje model biznesu ludziom ceniącym sobie pracę zespołową na partnerskich warunkach, dla których elastyczność, swoboda zarządzania swoim czasem i bezpieczeństwo stałego dochodu są priorytetowe.

Na rynku wyróżnia nas wyjątkowe podejście do Klienta. Przedstawiamy mu bowiem fakty wynikające z rzeczywistości, w której żyje. Nakreślamy zagrożenia, jakie mogą go spotkać, ale również wskazujemy możliwości i sposoby zadbania o bezpieczeństwo własne i jego rodziny oraz zabezpieczenia utraty jego przychodów. Bierzemy przy tym pod uwagę sytuacje Klienta, by zaproponować mu takie rozwiązania, które nie spowodują komplikacji w życiu codziennym.

Szczegółowa analiza

Analizujemy bardzo szczegółowo sytuację Klienta, jego biznes i sytuację rodzinną. Bierzemy pod uwagę rodzaj, skalę oraz planowany rozwój prowadzonej działalności. Mając pełen obraz rzeczywistości, w precyzyjny sposób określamy potrzeby Klienta i proponujemu mu optymalne rozwiązania. Swoją wiedzą i doświadczeniem jesteśmy w stanie pomóc każdemu, kto pragnie zracjonalizować sposób prowadzenia swojego biznesu i perspektywicznie myśli nawet o odległej przyszłości.

Indywidualne rozwiązania

Wskazujemy Klientowi możliwości, które dają wymierne korzyści w każdym prowadzonym biznesie. Tworzymy indywidualne rozwiązania szyte na miarę. Oferujemy pomoc w doborze właściwej formy prowadzenia biznesu, która prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności majątkiem własnym za długi firmy, ułatwia skalowanie biznesu, umożliwia planowanie procesów sukcesyjnych oraz może wpłynąć na racjonalizację danin publiczno-prawnych. Posiadamy również unikalne rozwiązania ubezpieczeniowe kierowane do biznesu - od utraty przychodów, przez prywatne "L4" po dostęp do prywatnej służby zdrowia. Naszą wyjątkowość stanowi to, że bazujemy na rozwiązaniach, które od lat z powodzeniem są stosowane w Europie. My dostosowaliśmy je do polskich warunków, mając dowody ich skuteczności.